28 Ekim 2013 Pazartesi

GLADİO KISKACINDA TÜRK İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ,DERİN DEVLET…..!


1945 Yılında ikinci dünya harbinin bitmesi ile galip devletlerin kamuoyunun malumu bir yaptıkları anlaşma ile bilgi olduğu gibi TÜRKİYE ,SOVYET RUSYA karşısında yer alıcak müttefik devletler tarafında kaldı,onun içindirki hep STALİNİN KARSI VE BOĞAZLARI istemesi senaryosu aslında galip AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ile İNGİLTERENİN savaşın galibi ortakları SOVYETLER birliği ile yaptıkları bir anlaşma neticesi idi,yıllarca TÜRK toplumunu bu KARS,ARDAHAN ve BOĞAZLAR konusu ile uyutuldu,bunun akabinde türkiye 1946 yılında çoklu ilk demokrasi arayışı için sandığa gitti ve aynı sene 1946 yılında AMERİKAN DONANMASININ ana kuruvazörlerinden MİSSORUİ zırhlısı İSTANBULA gelerek dönemin türk whashington büyükelçisinin naaşını getirerek türk toplumunda SOVYETLERE karşı yanınızdayız mesajı verildi,ama o esnada ülkemizde artık suyun altında bir ABD yeraltı çalışması yapılıyor bunlar CUMHURİYET kurulduğundan beri her adımda MASONİK yapının izlerini görürüz zaten 1947 yılında tamami ile ABD ve burdaki devletin yürütme gücü ile yeni oluşturulacak bir paktın askeri ve siyasi ortak çalışmalarının THINK TANK faliyeti yürütülüyor,şimdiye kadar Osmanlıdan beri yerleşik olan TSK ordudaki alman etkisi ve ALMAN talimatnameleri ve teçhizatının değiştirilmesi düşünülmekte çünkü ABD bu 2. Dünya harbi esnasında envanetindeki şişmiş çok fazla üretimi olan teçhizatı müttefik konumuna getirip uydu devlet konumundaki olucak ülkelere dağıtıcak,onlardan biride türkiye.

Tabi milli mücadele esnasında TEŞKİLATI –MAHSUSADAN milli mücadele kuvvetlerine gelen ve istiklala harbi ile beraber kurulan CUMHURİYETİN ilk istihbarat örgütüde hala iptidai türkiye şartlarında hafiye teşkilatı konumunda çalışan dışarıya kapalı özellikle rejimin bekçiliğini yapan bir durumda ülkemiz sınırları içinde en teçhiz edilmiş kuvvet askerler olduğu için tamamen askerin insiyatifinde olan teknik olarak çok iptidai olan bir istihbarat örgütümüz var,ve hiçbir yasası olmayan kanun ve nizamnameye bağlı olmayan bir kurum.

1949 geldiğimizde artık NATO kurulmuş burdada bu pakta girecek olan TÜRKİYENİN kadrolarıda oluşturuluyor,bu kadrolar özellikle türkiyede çok az olan yabancı lisan bilen fiziği batı normlarına uygun,ailevi durumu ağırlıklı batı kültürüne yatkın gençler subay,astsubay çok nadir ve yedek subay kadrolarından aranıyor,tabi bundan en büyük görevi dönemin istihbarat örgütünün çalışması var,birde yapının temelini oluşturacak hariciye ve diğer sivil bakanlıklardaki kişiler yine bu şartlara haiz aranarak istihbarat örgütü tarafından tespit edilip angaje yoluna gidiliyor.

Burda tabi efsane ALMAN gestapo  ve SS kurucularından RAIHNARD GEHLEN ve WALTER BLUE gibi ABD müttefik tarafına geçmiş NAZİ İSTİHBARAT yöneticileri ikinci dünya harbi içindeki ilişkişkilerden tanıdıkları ALBAY FUAT DOĞU(eski MİT müsteşarı)ALBAY REMZİ ÇAKIMLI(GENELKURMAY İSTİHBARAT DAİRESİ yönetim subayı) gibi personel tekrar ABD saflarında buluşarak NAZİLERDEN kalan ülkemizdeki alman saha ajanlarını ve istihbarat varlığını yerel olan ABD ve NATO için dizayn ediyorlar,ama hala bir istihbarat örgütü için çok büyük atılmış bir adım yok.

Yıl 1950 ye geldiğinde DP iktidarı ile ülkemizde kalkınma hamlesi her koldan başlarken aynı anda KORE savaşının patlak vermesi ile anlaşmalarla o alana gönderdiğimiz BM(BİRLEŞMİŞ MİLLETLER) gücü için TÜRK TUGAYIMIZIN gidip orda savaşması ve büyük bir başarı adlendirilerek dünya basınında prokobanda yapılması ile 1952 yılında ülkemiz NATO ya dahil oluyor aynı yıl AVRUPA KONSEYİ anlaşması ile bu örgütlenmeye angaje oluyor,ve 1949 arayıp angaje ettiği tüm personeli NATO içinde  TÜRKİYEDE kurulan dairelere yerleştiriliyor.

Bunlardan en çok konuşulan dedikodusu olan SEFERBERLİK TETKİK KURULU(ÖZEL HARP DAİRESİ)çalışmalarına başlıyor ve ilk kafileler halinde subay astsubay,yedeksubaylar ABD ve AVRUPADAKİ oluşturulan karargahlarda eğitime tutuluyor,aynı zamanda AVRUPA ve AMERİKADA 1955 YILINA kadar bazı tatbikatlar ortak NATONUN diğer ülkelerinin askeri yapısı ile yapılıp gerçekleşiyor hatta rivayet odurki AVRUPADA bazı kirli operasyonlarda o yıllarda TÜRK VE MUADİLİ ORTAK ülkelerle yapıldığı söyleniyor.

1955 geldiğimizde türk milli emniyet teşkilatı(MİT)teknik bakımdan demokrat parti iktidarının getirdiği nimetlerden yararlanmış ABD tarafından ödeneklerle beslenen ABD ANKARA başta ve diğer tüm stratejik şehirlerde MİT ile ortak kurdukları SAFEHAUSE(GÜVENLİ EV,KARARGAH)devam ediyor ve muazzam bir Amerikan yakınlaşması ve yine ABD parası ile donatılıyor bazı sorunlar zaman içinde olsada olaylar bu şekilde cereyan ederken 1955 6-7 eylül hadiseleri ile çıkan yağma hareketinden sonra seferberlik tetkik kurulu artık sivil yapılanmasını ülkenin her santiminde kendine bağlı bir yapılanma  kurmaya başlıyor bu sanayiden, ticarete,sanattan,spora fakat stratejik tüm konumlara özellikle kilit noktaları tutacak yerlere MASONİK yapıyı yerleştiriyor bu MİLLİ EMNİYET ve EMNİYET içindede aynı şekilde oluyor bu personelde guruplar halinde batıya götürülerek NATO standartlarında eğitime tabi tutuluyor.

Bütün bunlar olurken değişen siyaset rüzgarı ile TSK içinde bir cunta faaliyetinin oluşması(sebeblerini geçmiyorum)yıl 1959 tarihine geldiğinde ülkedeki çalkalanma suni olarak yaratılırken MERHUM BAŞBAKANIN girişimleri ile ekonomik özgürlük sağlamak ve yeni bir güvenli pakta dayanarak BAĞIMSIZ bir ekonomik TÜRKİYE kurmak için SSCB(SOVYETLER BİRLİĞİ)ile ilişki içinde olunca ingilterenin beyin olarak başı çektiği GLADİO yapılanması 1960 darbesini gerçekleştiriyor CUNTA subayları ile ve bir çok ordu mensubu,MİLLİ EMNİYET yöneticisi ve siyasetçi bürokratı tutuklayıp zor günlere sokuyorlar ve malumu mahkeme denmiycek bir kurgu ile türkiyenin başbakanı,maliye bakanı ve dış işleri bakanını asıyorlar sebebide bir daha ülke içinde SOVYETLERE yaklaşabilecek siyasetçilere korku vermek ve bu korku ile türkiyeyi bir müstemleke ülkesi gibi GLADİO yaya yönettirmek.

Bu arada TSK 4000 subay astsubay tasviye oluyor,MİLLİ EMNİYETTE ve EMNİYET teşkilatında,bir çok insan yine görevinden atılıyor bu esnada ilk 1961 anayasası ile istihbarat hizmetleri bir kanunla TBMM de bir yasal düzenlemeye gidiliyor,bu zaman zarfında MİLLİ EMNİYET çalışanları daha evvel hiçbir resmi kurum olmadığı için birbirlerini hücreler halinde beyan ederek ilk resmi kadro tutanakları ve arşivleri tutulmaya başlanıyor

Milli emniyet ve EMNİYET içinde yapılanan seferberlik tetkik kurulu personelide ağırlıklı çeşitli yine cunta faaliyetlerini takip,çeşitli sol,aşırı sağ, kürtçülük konularında takip ve çalışma yaparken dış istihbarat ve espiyonaj ve kontrepiyonaj faaliyetlerinde SOVYET RUSYA ve VARŞOVA PAKTI ülkelerine odaklanıyor.

1965 geldiğimizde ilk TBMM anayasasından çok geniş kapsamlı DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ kanunu çıkıyor,1963 yılındaki KIBRISTAKİ KANLI NOEL hadiseleri ike toplumda hat safada öne çıkan KIBRIS davası için MİT ve STK çok özel çalışmalar yapılıyor,MİT özellikle hasım gördüğü YUNAN devletine karşı istihbarat faaliyetini artırarak devam ediyor,1969 yılına gelindiğinde kalkınma hızını çok yüksek yakalamış TÜRKİYE KIBRIS çıkartması için hazırlanan TSK ve KIBRIS TMT(TÜRK MÜCAHİT TEŞKİLATI) için yine ambargo altında gizli tutulan türk ordusu ve Kıbrıs mücahit teşkilatı için bazı malzemeleri el altından satın alarak bunların bir kısmını ADAYA bir kısmınıda çıkartma yapacak ana unsurları desteklemek için örtülü yollardan intikal ettiriyor.

Özellikle STK ve MİT adada ve yunanistanda 1969 ve 1974 yılları arasında yoğunlaşarak muazzam bir istihbarat çalışması yapıyor(başarılı,başarısız) ve beklenen son 20 temmuz 1974 sonlanıyor ve adaya TSK başarılı sayılan bir çıkartma yaparak KIBRIS adasını türk ve rum kesimi olarak bölücek şekilde bugün önümüzdeki Kıbrıs haritasındaki sınır hattını alıyor.

Tabi özellikle 1974 sonra başta ABD olmak üzere batı türkiyeye muazzam bir ambargo uygularken ülkemiz içinde dış ve iç kaynaklı terör hareketi başlıyor,tabi buna dayalı organize şuç örgütleri adeta ülkemizi parselliyor bir yandan uyuşturucu sevkiyatı gerçekleşirken öbür yandan ülkeye silah dahil akla gelecek herşey kaçak geliyor.

Burda POLİSİMİZİN çok zayıf ve ideolojik ikiye bölünmesi sağ ve sol franksiyon olarak MİT içindede her zaman devam eden hizipleşme çeşitli halka karşı 1977 yılında darbe kalkışması ve KONTGERİLLA operasyonlarına dönüyor,ve kanlı eylemler yapılıyor bunların arkasındaki yönetici güç NATO eksenli yapı,buna 1 mayıs 1977 taksim katliamını baş örnek veririz,arkasından MİT tarihinde ilk defa müttefiki olan bir ÜLKE ABD ajanları ile kendi istihbarat daire başkanını yakalıyor,casusluktan bu NATO ile ilşkileri iyce geriyor,bu operasyonu yapan KAHRAMAN MİT mensublarından bazıları ilerki yıllarda bu güçlerin intikam duygularından kalleşçene çeşitli şekillerde öldürülmüşlerdir.

Netice itibari ile 1977,1978,1979 gelen yıllarda artan terör hareketine bağlı 1979 RUSLARIN AFGANİSTANI işgali ve İRANDAKİ HUMEYNİ rejiminin iktidarı devrimle ele geçirip ŞAHI ve kırallığı devrilmesi bu sefer MİT ve TSK çeşitli oyunlar yüklüyor fakat bu oyunların hepsini yöneten CİA ve MI6 bu operasyonları ilerki yazılarımda tek tek sizlere hiç bilinmeyen yönlerini açıcam bu arada APO cular diye herkesin güneydoğuda kuruldu diye bilinen terör çetesi aslında ANKARADA ve İSTANBULDA 1977 yılında faaliyetlerine başlayıp sonra güneydoğu bölgesinde feodal kesime ve diğer kürt realitesi için kurulmuş yapılara karşı eyleme giriyor,dışardada ASALA(ermeni kurtuluş ordusu)dış işleri bakanlığımız personeline karşı acımasız suikastlerini devam ettiriyor.

Bu süreçte 1980 12 eylül ihtilali gerçekleşiyor,bundan sonra askerler her yere el koyarak ağır bir faşit eylemlere girişiyorlar halkımız karşı,bu arada yine bazı MİT yöneticileri istifa ediyor askerlerin bu faaliyetlerinden dolayı ABD her türlü siyasi ve askeri gücü ile ülkemizde faaliyetlerini ve istediği siyaseti götürüyor,bu ANAP gelene kadar devam ederken merhum TURGUT ÖZALLA ülkemiz yeniden demokrasi çerçevesinde yaşama ayak uydurduğu günlerde MİT ve TSK yeni bir yapılanma teçhizatlanma oluyor,burda özellikle 1977 yapılandırılmaya başlayan  emniyet genel Müdürlüğü istihbaratı kuvvetlendirlip daha sonra yasallaştırılarak daire başkanlığı oluyor emniyet genel müdürlüğü SİYASİ işler DAİRE başkanlığı TEM terörle mücadele daire başkanlığı oluyor yıl 1986 ilk daire başkanı sayın METE ALTAN atanıyor İstanbul siyasi şube müdürlüğünden.

Aynı zamanda artan 1984 yılından sonraki PKK terör harekatı için polis içinde bir özel harekat kursu açılıyor ilk bir heyecanla 30,40 civarında ÖHD (ÖZEL HARP DAİRESİ,,TSK) tarafından yollanan KURS hocaları yarbay korkut eken başkanlığında eğitilip EMNİYET genel müdürlüğünde tahsis ediliyor.

Mit daha sonra şehit düşürülen rahmetlik HİRAM ABBAS MİT hem içinde hem seferberlik yapsında yeni bir oluşum hareketi başlatıyor özellikle bugün geldiğimiz PKK sorunun çok iyi ne olduğunu bildiği için merhum TURGUT ÖZAL büyük destekte vermesi,bazı uluslararası güçleri rahatsız ediyor ülkemizdeki bu gelişmeler önce ŞEHİT HİRAM bey ve arkadaşlarını MİT tasviye ediyorlar,sonrada bu tasviyeyi gerçekleştirenler 1988 yılında açık bir suikast ile merhum TURGUT ÖZALI öldürmeye kalkıyorlar.

Bu şekilde  uluslararası GLADİO nun güçleri ile çarpışan bir avuç insan yıl 1990 gelmesi ile dağılmaya başlayan VARŞOVA PAKTI ile birlikte konsept değişikliğine giden GLADİO güçlerince tertiplenek hem kurumların içinden hemde dışardan desteklenen taşoron terör örgütlerimizle emniyet,mit ve tsk kurumlarımızın önemli deneyim kazanmış personelini nokta eylemlerle şehit ederek türkiyede GLADİONUN yeni iç düzeni şekillendirme taktiğine gitti.Bunun sonucunda 26 eylül 1990 günü MİT eski müsteşar yardımcısı hiram abbas evini önünde şehit edildi,buna şehit FERDİ TAMER ve emekli generallerimiz ve emniyet müdürlerimiz ile devam etti tabi hiç bilinmeyen birde yardımcı ajan,haberelamanı,irtibat görevlisi,muhbir bir çok kimsede bu kervana katıldı.

Artan güneydoğu ve içerdeki terör hareketlerine karşı bilinçli zayıf düşürülen güvenlik güçleri  GLADİO nun bazı siyasi ve askeri üst yapısı ile PARAMİLİTER yapıları öne çıkarmaya başlamışlardı bu alışkanlık 1977 sonunda kurulan TİT(TÜRK İNTİKAM TUGAYI) konseptinden gelen bir alışkanlıktı çünkü derin idarede yine 1977 bunu kuranlar egemendi.

1992 yılına girildiğinde siyasi yapı ilk defa MİT başına bir sivil atamışlardı sayın SÖNMEZ KÖKSAL dış işlerinden gelme büyükelçi rütbesinde kurumda yeni bir çalışma başlatıldı o arada yıl 1993 oldu kanlı suikatler herkesime devam ederken,terör sonlandırılma aşamasına getirilmiş durumdayken TURGUT ÖZAL,UĞUR MUMCU EŞREF BİTLİS,CEM ERSEVER,MADIMAK,BAŞBAĞLAR,BİNGÖLDE 33 erin öldürülmesi ile aksine iyice zıvanadan çıkyor ilerki yıllarda çıktığında görüceksiniz APO nun anlatımlarından burda nasıl barış sürecinin baltalanıp kendisininde başında olduğu yapıya egemen olmayıp sadece olayı iki tarafınıda GLADİONUN yönettiğini.

Bu olaylar olurken bir yerdende SEFERBERLİK TETKİK KURULU iç ve dış hadiselere karşı tarihinde görülmemiş bir hazırlığa başlıyor,yine gizli ambargoları delmek için çeşitli çareler aranıyor,1994 girdiğimizde MİT sayın MEHMET EYMÜR dönüyor ÖZEL İSTİHBARAT ve arkasından KONTRTERÖR dairesini kurup teçhiz ederek büyük görevlere başlıyor bir yandan malumu emniyet genel müdürlüğünde kurulan yine kontrgerillanın uzantısı bir yapı bunun başına özel harp uzmanı korkut eken atanıyor,jandarma (jit ve bazen adı jitem)olan unsurlarla,TSK ilgili tüm unsurlar ve özellikle bölgedeki BÜYÜK AŞİRETLERDENN şeçilen korucularla büyük bir mücadeleye giriliyor ırak derinliklerinde MURAT,ÇELİK,BALYOZ kod adlı operasyonlar aynı zamanda bölücü başına suriyede GAYRİNİZAMİ harp taktikleri ile bazı operasyonlar yapılıyor,başarısız olunmasında birinci içimizdeki hainler ikincisi şansızlık faktörü,bu arada balkanlarda ve çeçenistanda,azarbeycanda bulunanan paramiliter yapılarda içerde dönemin siyasetinden ve yapısından dolayı kullanılıyor,o arada dost,düşman ülke faliyetleride maalesef birbirine karışmış adeta bir santranç oynar gibi herkes birbiri ile mücadele içinde oluyor,uyuşturucu,silah parası kumar yolu ile beyazlatılıyor GLADİO parasını kazanırken kontrgerilla faliyeti ilede kendi korku düzenini götürüyor.

1996 yılına geldiğimizde asgariye indirilmiş bir PKK hareketi teröristler şaşkınlık içinde ne oluyorsa rüzgarlar değişiyor 28 şubat hadisesi arkasından gelen suikastler ve 3 kasım 1996 da olan trafik kazası SUSURLUK öne sürülerek bir askeri  CUNTA yapısı oluşturularak ülkede siyasi baskı muhafazakar milliyetçi kesime uygulanarak büyük bir EKONOMİK hortum ve devlet düzeninde yabancı güçlerin en gizli ve kozmik yerlere sızmasına müsaade edilmiş dönemin BAŞBAKANININ giremediği yerlere yabancılar eğitim ve kurs adı altında sokulmuştur.

1998 geldiğimizde bazı entirikalarla bazı gizli anlaşmalar yapılarak APO SURİYEDEN çıkarılmış 1999 şubatında ABD ve İSRAİLİN yaptığı bir örtülü operasyonla bize teslim edilmiş aslında bir planın dahlinde TUZAK olarak verilen BÖLÜCÜ BAŞI ile yürütülen baskı ve ülkemizi kıskaca alıcak yeni bir uluslararası operasyonun başlangıç startı verilmiş kesinlikle dönemin MİT MÜSTEŞARININ 1998 de yaptığı ABD lilerle asmıycağız anlaşmasına uyulmuş böyle bir anlaşmadan dönemin HÜKÜMET yetkililerinin bile haberi olmamış.

2000 yılı başına geldiğimizde TSK yine bir yeni cunta faliyeti başlamış,asgariye düşen terör bu anda silahlı mücadeleyi askıya almış,2000 2003 arası hazırlanan ASKERİ CUNTA bir türlü dış desteği ve ekonomik gücü elde edemeyip dünya konjöktürüne kendini kabul ettiremeyip DARBEYİ gerçekleştiremeyince kirli hareket dediğimiz gayrinizami harp taktiklerine başlamış ve bunları uygulamış,AK parti iktidarı şeçimlerde muaffak olunca ve iktidarı iyice götürünce yeniden BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ faaliyetine geçmiş kanlı eylemler yapılırken içerde taşoron gayrinizami kontgerilla faaliyetleri uygulanıp HIRAN DİNK,DANIŞTAY gibi büyük eylemler yapılmış,2007 şeçimlerini daha kuvvetli kazanan AK parti hükümeti ERGENEKON OPERASYONUNA başlayarak ilk defa türkiye tarihinde çok önemli ASKER şahısları tutuklamış,arkasından BALYOZ ve benzer davalarla CUNTA faaliyetlerini yapanları ilk defa HUKUKUN KARŞISINA çıkarmış hala büyük eksiklikle ERGENEKON yani GLADİO örgütünün daha büyük kanadına darbe vuramamışlar,ERGENEKON (GLADİO) ÖRGÜTÜNÜN basın,ekonomi,dış dünya,MİT ve ilgili KOZMİK istihbarat gücüne dokunulamamış,bu dokunulamama esnasında GLADİO ak parti hükümetinin gözünü korkutmak için 2013 yılına kadar çeşitli provakatif eylem şabotaj,gibi olayları gerçekleştirip GESİ olayı hadiseleri gibi TOPLUMDA kalkışma yapmak için ve DEMOKRASİYİ bir şekilde askıya almak için büyük mücadele vermiş ŞANTAJ olaylarını yabancı istihbarat örgütlerinin gücünü kullanarak çeşitli gizli kozmik operasyonları yapmışlardır.

Sizlere bu yazımın başlangıcından bugüne yani 2013 kadar olan süreçte zaman zaman gerçek yaşanmışlarla bu olayların içindekileri ince ayrıntıları ile resmedicemki heyecanlanın.

HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDER,SAYGILARIMI SUNARIM,HEPİNİZDEN BENİ OKUYUP İZLEDİĞİNİZ İÇİN ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN MUTLULUKLAR VE HUZUR DİLERİM……..!

Z E K İ   A R S L A N…

 

2 yorum: